Stroopwafels by Daelmans is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stroopwafels by Daelmans houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stroopwafels by Daelmans, Hunebedstraat 1, 5342 LK Oss.

1. Gegevens

Tijdens het gebruik van de website kunt je gevraagd worden gegevens in te voeren. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het daarbij aangegeven doel en/of in overeenstemming met dit privacybeleid.

2. Informatieverstrekking aan derden

Wij zullen de gegevens niet verkopen of anderszins overdragen aan niet-aangesloten derden zonder jouw toestemming. Indien van toepassing heb je de mogelijkheid om te kiezen voor ‘opt-in’ ten aanzien van het ontvangen van advertenties en/of marketing van andere producten, diensten en aanbiedingen van ons en/of van derden.

3. Analyse van gebruikersgedrag

Wij behouden ons het recht voor om een statistische analyse van gebruikersgedrag en -kenmerken uit te voeren om de interesse in en het gebruik van de verschillende gebieden van de website te meten en om adverteerders te informeren over dit soort gegevens alsmede over het aantal gebruikers dat in aanraking is gekomen met of geklikt heeft op de desbetreffende reclamebanner. Wij verstrekken aan derden alleen geaggregeerde gegevens uit deze analyses. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of beleid van derden die om persoonlijke gegevens verzoeken en je dient het van toepassing zijnde privacybeleid van de desbetreffende partij te controleren.

4. Cookies

Je dient je ervan bewust te zijn dat informatie en gegevens automatisch verzameld kunnen worden via het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestandjes waarmee een website terugkerende gebruikers kan herkennen en waarmee wij gedrag kunnen waarnemen en geaggregeerde gegevens kunnen samenstellen om de website te verbeteren en reclame af te stemmen op de doelgroep. Cookies hechten zich niet aan jouw systeem en brengen geen schade toe aan jouw bestanden. Indien je niet wilt dat er gegevens worden verzameld via het gebruik van cookies, bieden de meeste browsers een eenvoudige procedure voor het in- of uitschakelen van de cookiefunctie.

5. Bijwerken of verwijderen van gegevens

Door het sturen van een e-mail naar service@stroopwafelsbydaelmans.com kun je ons op de hoogte stellen van eventuele updates, wijzigingen en verbeteringen ten aanzien van eerder verzamelde gegevens. Daarnaast zullen wij, op jouw verzoek, uit commercieel oogpunt redelijke inspanningen ondernemen om je gegevens te verwijderen uit onze database; door back-ups en verwijderingrapporten is het echter niet altijd mogelijk om je registratie te wissen zonder het achterblijven van restinformatie.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Wijzigingen van het beleid

Wij behouden te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, veranderen of aan te vullen. Check daarom regelmatig ons privacystatement voor het privacybeleid.

Laatste update: maart 2015